Woensdagavond: training voor talenten

Met ingang van woensdag 4 maart zal Matthijs van der Heijden training gaan geven. De trainingstijd is van 18.45 – 20.00 uur, iedere woensdagavond. De naam van deze trainingsgroep is talent 2. In deze groep zijn de meeste spelers volgend seizoen nog welp. Waarbij er spelers meedoen die nog 2, 3 of soms zelfs 4 jaar nog welp zijn.

Ronald