Tablestars cursus groot succes

Zelden zal zo’n gemengd gezelschap meegedaan hebben aan de Tablestars cursus van de NTTB.

Lars en Bram kregen te maken met spelers van 6e klas tot 3e divisie, stagiairs van de Haagse Hogeschool, het Mondriaan + docent en partner Mehr. Welzijn.

De deelnemers kregen een interessante mix van theorie en praktijk, met veel trainingstips.
Zo werd het een leerzame dag voor iedereen.

NTTB bedankt!