Grote clubactie komt er weer aan!

Op zaterdag 9 september start weer de voorverkoop van de loten van de Grote Clubactie. Zoals gebruikelijk doen we ook dit jaar weer een beroep op onze jeugdleden om zoveel mogelijk loten aan de man cq vrouw te brengen. Een vereniging als de onze heeft deze extra inkomsten gewoon nodig om het activiteitennivo op peil te kunnen houden.

Een dezer dagen worden de intekenlijsten uitgedeeld. Probeer actief de loten te verkopen aan familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten. ook dit jaar krijgen onze topverkopers als dank een leuke attentie. Remco