Denk aan de contributie!

De meeste leden hebben hun contributie al betaald. Er zijn er zelfs, die de volledige contributie over het hele jaar hebben betaald. ik vind dat als penningmeester prima, maar ik ben al tevreden als elk lid zijn/haar halfjaarlijkse verplichting nakomt.

Op dit moment zijn er nog 8 senioren, die boter bij de vis moeten doen. De jeugdleden lopen iets achter, want er staan nog 16 betalingen open. Mag ik u verzoeken om de betaling nog deze maand te verrichten?
Remco