De ledengroei zet door, op naar de honderd

Veel tafeltennisverenigingen hebben moeite om hun ledenbestand op peil te houden. Steeds Hoger/TSB vaart echter tegen de stroom in. Wij gaan met de hulp van een enthousiast kader nadrukkelijk voor groei zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. In het begin van dit jaar opgestelde jeugdplan 2005-2007 is als doelstelling gefomuleerd een groei van 10 jeugdleden per jaar. In de loop van het jaar hebben we al diverse nieuwe jeugdleden mogen begroeten. Vanaf begin september staat de teller ook al weer op 8 nieuwe leden, namelijk:

Jeugd: Dylan van Dijk
Brian Koelemij
Yvonne Kooy
Olaf Leiman
Lucas Taal
Tessel Wijnen
Marijn van Winkelen

Senioren
Jack de Bock

De groeidoelstelling voor 2005 is dan ook ruimschoots gehaald. Per 1 januari komt zoals eerder gemeld Ernst Coutinho over van Wibats. Voor volgend jaar is de “hatelijke” nul dus ook al weer van boord. Met diverse ijzers in het vuur heb ik er het volste vertrouwen in, dat ook in 2006 de groeidoelstelling te laag blijkt te zijn vastgesteld. Er bestaat dan een reĆ«le kans, dat we volgend jaar het 100-ste lid mogen verwelkomen.

Tegen alle nieuwe leden zou ik willen zeggen: van harte welkom en ik hoop dat jullie lang onderdeel gaan uitmaken van onze Steeds Hoger-familie! Remco Vastenburg.