Bezoek Georgiers deel 3, Visit Georgians, part 3

De Georgische week, deel 3.

De woensdag was een klein beetje Georgisch want de training in de ochtend werd gegeven door Nino. En de lunch werd die dag verzorgd door Lali, Susana en Nino. Dus kon iedereen genieten van chatsjapori en khinkali.

Na de lunch gingen we naar het Science Centre in Delft, na de rondleiding kon iedereen daar nog een aantal dingen zelf uit proberen . Zoals het besturen van een vliegtuig, of een wagen verplaatsen zonder wielen in een zo kort mogelijke tijd. Na het Science Centre gingen we weer richting Den Haag voor een informeel bezoek aan de ambassade van Georgie, we werden ontvangen door de ambassadeur Shota Gvineria. Waar we verder nog een goed gesprek mee hadden. De woensdag was nog niet voorbij,want er was een nog een diner aangeboden door de fam. Smit bij hun thuis. Waarbij het op een gegeven moment toch wel gezellig druk was met alle gastouders erbij.

De donderdag dat was al weer de laatste dag van het bezoek. In de ochtend werd er weer getraind, en na de lunch was iedereen vrij om als gastgezin zelf iets te doen met hun gasten. Er waren er bij die elkaar toch nog tegen kwamen, want de meeste bezoekers wilden de stad in om iets te kopen. En ik heb gehoord dat Lisa er op een gegeven moment met 10 tassen liep omdat ze zoveel had gekocht. Maar rond 19.00 uur was iedereeen weer in de zaal voor het afscheidstoernooi. Toen dit rond 20.30 uur was afgelopen werden de prijzen en andere cadeau´s uitgedeeld. De donderdag was hierna nog niet voorbij, want er werd nog een klein afscheidsfeestje gehouden bij Lali en Frans. Waar de kinderen naar een 3d film konden kijken en de ouders nog een keer deze mooie week met elkaar bespraken.

Op vrijdagochtend was het al weer druk bij Lali thuis, want iedereen was daar heen gekomen om te kunnen vertrekken. Rond 9.15 uur vertrokken we dan richting Schiphol. Even na 11.00 uur namen we ( Lali, Chantal, Frans, Sjoerd en Ronald ) echt afscheid van de groep. Toen ze na het inchecken richting pasportcontrole liepen.

We hebben begrepen van Nino en Lali dat de vlucht goed verlopen was, en zij rond 23.30 uur weer waren geland in Tbilisi. Ik heb ook nog zelfs een email gehad van Nino, waar in zij ons namens de groep nogmaals bedankt voor deze mooie en gezellige week. Want Resi, Guga, Nica, Lisa, Georgi, Katy, Temo waren het liefst nog langer gebleven want ze hadden het naar hun zin bij ons.

Maar zoals op donderdagavond werd gezegd ligt het in de bedoeling dat wij in 2014 weer naar Georgie gaan om onze vrienden weer te bezoeken.

Verder willen we iedereen die een gift heeft gedaan bedanken om deze week mogelijk te maken. Ook de ouders die bereid waren om 1 of 2 kinderen voor een week in huis te nemen willen we bedanken, want zonder jullie was deze week niet mogelijk geweest. Maar ook Lali en Frans willen we nog bedanken voor het idee waar mee ze in 2008 kwamen. Want zonder dat idee hadden we dit niet mee kunnen maken.

Georgian week, part 3

Wednesday was a little Georgian day. Because Nino gave the training and there a was a Georgian lunch organised by Lali, Nino and Susanne. So everbody enjoyed the chatsjapori en khinkali.

After the lunch we went to the Science Centre in Delft, where we steered aeroplanes and transported heavy things without wheels. After the Science Centre we went to the Georgian Embassy, where we visited the Embassador Shota Gvineria. We had a nice chat there. The wedensday was not over yet, because in the evening there was a meal in the house of the family Smit. It was a good atmasphere with all children and guest parents together.

Thursday was the last day with us. In the morning there was some training. After the lunch everone was free to do something with the guest family. Some of us went shoppping and especially Lisa bought much clothing. At 19.00 h. everone was present at the sport’s hall for the goodbye tournament. Where all prizes and presents were distributed. The Thursday was not over yet, because a farewell party was organized by frans and Lali. With a 3D film for the children and a party for the parents.

On Friday morning it was an eary rise at 9.15 at Lali’s place. Just after 11.00 we (Lali, Chantal, Frans, Sjoerd en Ronald) said goodbye at Schiphol.

We have understood that they had a good flight and landed 23.00 h. at Tblisi. We received an email from Nino thanking us for the nice week. Because Resi, Guga, Nica, Lisa, Georgi, Katy and Temo would have liked to stay longer.

We are planning to come to Georgia in 2014.

We would like to thank everyone who donated a gift for the programme. Also the parents who accomodated one or two children. But also Frand and Lali, because without them this wouldn’t be possible.

Ronald