Van de voorzitter

Hoog tijd voor een kort praatje van de trotse voorzitter van HTTV-070.
De nieuwe fusieclub bestaat nu bijna vier maanden en er is veel positiefs te melden.
Langzaam maar zeker groeit het aantal senior leden en dat is al jaren niet gebeurd. Daar zijn nogal wat oud tafeltennissers onder, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten naar de mooie wereld van het tafeltennis.
Bij de jeugd moet de groei nog op gang komen, maar met een actieve jeugdcommissie onder de bezielende leiding van ons verse bestuurslid Ike Tjin A Lien gaat dat ook zeker gebeuren in de nabije toekomst.
Verder zijn we als bestuur bezig met een zeer ambitieus onderhoudsplan en met een zo mogelijk nog ambitieuzer meerjarenbeleidsplan onder de titel “Elke Hagenaar een bat! “
Inmiddels zijn de douches gerepareerd en wordt er op dit moment gewerkt aan de nieuwe energiezuinige verlichting van beide zalen.
Sportieve prestaties zijn er ook: we hebben zelfs vier kampioensteams in huis. Het vijfde jeugdteam beet de spits af door onbedreigd eerste te worden in hun poule. Daarna werden respectievelijk het vijfde van de senioren en het eerste en het tweede team senioren kampioen.
Hierdoor gaan we ook weer landelijk meedoen en dat is natuurlijk belangrijk voor de doorstroming van de jeugd naar de senioren.
We willen als bestuur ook aan een goede en sociale sfeer in de vereniging werken: meer aandacht voor de successen en de feestelijke momenten daaromheen, meer mixen van jeugd en senioren waar dit kan. Bijvoorbeeld met de komende clubkampioenschappen die op 18 en 26 mei gaan plaats vinden en bij de jaarafsluiting in juni.
Op vrijdag 12 juni vindt er in beide zalen van ons gebouw tussen 18.00 uur en 23.00 een bedrijfstafeltennistoernooi plaats van het bedrijf
MN ( pensioenfonds metaalnijverheid ).
Hiervoor hebben we natuurlijk een flink aantal vrijwilligers nodig, dus meld je snel aan hiervoor. Voor onze club is het succes van een dergelijk toernooi belangrijk.
Het levert een leuk sommetje op en we kunnen dit voorbeeld gebruiken om meer van zulke toernooien aan te bieden aan Haagse bedrijven en overheidsinstellingen.
Zonder de actieve inbreng van de leden kunnen wij al die nieuwe plannen natuurlijk niet realiseren. Daarom ben ik zo blij met leden als Hans Vierling, de man met de hamer en het verstand van onderhoud plannen en uitvoeren. Hij heeft er ook voor gezorgd dat we zo’n prachtige ooievaar in de kantine hebben hangen. En dan speelt hij ook nog heel aardig tafeltennis. Ik wil iedere keer als ik een woordje schrijf een lid in het zonnetje zetten en Hans is dus de eerste.

Tot slot: zetten jullie alvast allemaal in je agenda of smartphone woensdag 30 september: Algemene Ledenvergadering, want daar komt heel wat van belang aan de orde.
Aad van Schie