Donderdag ambassade bezoek en bowling / Thursday, visit to the Embassy and bowling

Vandaag stond er geen tafeltennis op het programma. Want om 13.00 uur werd de groep verwacht bij de ambassade van Georgië. Ze werden daar ontvangen door de consul Giorgi Mikeladze. Ze kregen een lunch aangeboden. Dankzij Rene Marquard van rtv Rijswijk was er zelfs een fotograaf mee gekomen. Tijdens de lunch bleek dat de consul het een mooi idee vond wat we voor elkaar hebben gekregen. Sussanna gaf ook wat uitleg over haar spelers door middel van foto’s.

Toen de overige leden van de ambassade er bij kwamen was er nog wat leuks want één van de medewerksters herkende Lasha, want zij had met zijn vader vroeger samen gewerkt. Dus werd er gelijk even gebeld naar de vader van Lasha. Na de lunch werd er afscheid genomen en gingen de kinderen weer naar huis toe.

Maar rond half zeven werden ze weer verwacht bij de Hofstede om daar met ze allen even lekker te bowlen. Er werden twee banen goed gebruikt. Levan haalde op de ene baan de meeste punten, waarbij hij Sjoerd en David maar net voor bleef. Op de andere baan ging het wel goed met Romy en Nodar. Maar met Jeremy ging het minder want hij had op het einde maar net een puntje meer dan Linda.

Today there was no table tennis. Because at 13.00 h. the group was expected at the Georgian Embassy in The Hague. They were received by the consul Giorgi Mikeladze. The group was offered a lunch. Thanks to Rene Marquard of the radio/television of Rijswijk, there was even a photographer. During the lunch the consul expressed that that he found it a good idea to organise this event. Sussana gave some introduction of the players by showing photos of them during table tennis events in Georgia.

At around half past seven everybody was expected at the “Hofstede” in Rijswijk to go for bowling (pin-ball). Two tracks were used intensely by the group. Levan threw away the most pins, just before Sjoerd and David. On the other track Romy and Nodar did well. But with Jeremy it went not so well. This 14 year old boy threw one pin more than Linda, a girl of 6 years.

Ronald/André

Lasha, Levan and Sjoerd at the beach.