Betrokkene TTC Assen is veroordeeld wegens smaad

Mogelijk dat jullie het niet wisten, maar naar aanleiding van de wedstrijd in de kampioenspoule tussen Steeds hoger / TSB – Elan had iemand van ttv Assen een stukje geplaatst op ttnieuws. Met daarin een aantal zware beschuldigingen aan het adres van Steeds Hoger / TSB en Elan. Bij navraag bij ttv Assen, bleek dat zij het bestuur van Steeds Hoger/TSB geen uitleg wilden geven over dit stuk.

Het bestuur van Steeds Hoger/TSB heeft toen besloten een aanklacht in te dienen bij de tuchtcommissie. Op 16 juni werd er een uitspraak gedaan. En de persoon die dit stuk had geschreven op ttnieuws.nl werd schuldig bevonden aan smaad. De uitspraak is als volgt.

De heer H.H is schuldig aan de in de aanklacht omschreven gedraging, aan te duiden als smaad(schrift) en het schaden van de belangen van de NTTB en de tafeltennissport.

De heer H.H heeft een geldboete gekregen van e 200,00, waarvan e 125,00 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.