Verslag interview Romy en Ronald op RTV Rijswijk

Op maandagavond 21 november was Romy samen met trainer Ronald uitgenodigd voor een radio-interview bij RTV Rijswijk van wel een vol uur. Aanleiding was de mooie prestatie van Romy op het Ranglijsttournooi in Berkel. In de winnerspoule slaagde zij erin de finale te halen en ook afgemeten en ontspannen te winnen. Bijzonder was dat zij in haar poule en in de finale tegen onze bekende rivalen van Noad moest, waar zij tot nu toe nog niet van had kunnen winnen. Romy heeft hierdoor haar A-licentie gehaald.

Het bezoek van Romy werd voor het nieuws al breed aangekondigd op de radio. Na het nieuws begon de uitzending met een speciaal nummer voor Romy, aldus de radioman, met het zeer bekende liedje “zelfs je naam is mooi”. Romy begon gelijk te glunderen en de spanning was verdwenen.

Trainer Ronald werd uiteraard gevraagd waarom Romy het nu wel lukte om te winnen. Behalve jarenlange ijverige trainingsinzet speelde volgens hem ook de voorbereiding die week een rol. Zij is professioneel op het toernooi voorbereid en heeft aangepast getraind. Romy wist aanvullend wel te vertellen dat haar coach en vriendin Kelly ook moest worden genoemd.

Vervolgens is onze club uitgebreid aan de orde geweest en werden bepaalde bijzondere trainingsoefeningen besproken. Ja Romy, hoe leg je de lage, schuine tafel op de radio uit????? Duidelijk is geworden dat onze vereniging mede gezien de nog vele verwachten toekomstige interviews van onze jeugdleden, we zo langzamerhand moeten gaan inschrijven voor een cursus mediatraining om ook dit soort lastige vragen aan te kunnen.

Al met al een fantastisch en leuk interview en een promotie voor tafeltennis en de club Steeds Hoger/TSB. Een luisteraar.