Ledenvergadering 24 februari: bestuursverandering op komst

Op vrijdag 24 februari aanstaande is de Algemene Ledenvergadering van Steeds Hoger/TSB op Don Bosco. Het begint om 20.00 uur en de afsluiting is gepland om 20.30 uur. Alle leden zijn van harte welkom, maar. het stemrecht is wel voorbehouden aan seniorleden.

Ik hoop, dat er veel leden verschijnen, want het is een bijzondere vergadering. Na jarenlange trouwe dienst en veel fietskilometers verder neemt namelijk Frans de Grood afscheid als penningmeester. Het zou leuk zijn als onze leden hun erkenning hiervoor onderstrepen met hun aanwezigheid. Na rijp beraad (eerder een familiaire bijeenkomst) is bedacht om op de volgende wijze de bestuursfuncties te herschikken:

1 Cees Vastenburg kandideert zich voor voorzitter en wedstrijdsecretaris senioren
2 Remco Vastenburg legt de voorzittershamer neer en gaat vervolgens op voor penningmeester
3 Manfred Vastenburg is herkiesbaar als secretaris
4 Ronald Schildknegt blijft verantwoordelijk voor jeugdzaken.

Tegenkandidaten worden overigens van harte uitgenodigd zich kenbaar te maken bij een van de hierboven genoemde personen. Heeft iemand trek in een bestuursfunctie, maar wil hij/zij iets anders? Meld je dan ook, want we zoeken bijvoorbeeld ook iemand, die zich wil gaan bezighouden met PR, Communicatie en Sponsorzaken!

Ik hoop dat veel leden aanwezig zullen zijn. Remco Vastenburg, voorzitter