Contributie

  • Contributie senioren: € 190,00
  • Jeugd: € 175,00
  • Recreanten: € 140,00
  • Het lidmaatschap wordt per verenigingsjaar aangegaan.
  • De contributie dient per verenigingsjaar betaald te worden. Het verenigingsjaar loopt van 0109 tot en met 3108 het volgende jaar.

IBAN: NL70 INGB 00000 6082 11