Gezocht: penningmeester!

Na jarenlange trouwe dienst heeft onze penningmeester, Frans de Grood, aangegeven na dit jaar te willen stoppen. Het bestuur spreekt haar dank en waardering uit voor de inspirerende wijze, waarop Frans invulling heeft gegeven aan zijn bestuurswerkzaamheden. Zijn urenlange fietstochten om de acceptgiro’s bij alle leden thuis te bezorgen zijn in dit verband een begrip geworden. Door het vertrek van Frans heeft het bestuur behoefte aan de instroom van nieuw bloed. Wie wil en kan het estafettestokje overnemen van Frans? Enige boekhoudkundige en/of administratieve ervaring is wel gewenst. Heb je interesse trek dan de stoute schoenen aan en neem contact op met mij via remco@steedshogertsb.nl . Heb je overigens wel zin in een bestuursfunctie, maar is het onderdeel “financiën” niet echt jouw ding dan nodig ik je ook uit te reageren.Er zijn vast bestuurszaken, waarin je een rol van betekenis kan spelen. Zo zoeken we bijvoorbeeld ook iemand, die de (externe) communicatie en sponsorwerving naar een hoger peil kan trekken. Remco Vastenburg, Voorzitter