Contributieteller gaat alweer lopen!

2007 ligt alweer achter ons. Wat gaat de tijd snel! Het is alweer tijd om over de contributie voor het 1e halfjaar 2008 te beginnen.

De halfjaarlijkse contributie voor 2008 is als volgt vastgesteld;

Senioren Euro 72,50 **

Jeugd Euro 60,– **

** houders van de Ooievaarspas krijgen een korting van 50%!

Ik verzoek iedereen de contributie zo spoedig mogelijk over te maken naar:

P 610289
ten name van Steeds Hoger/TSB
p/a Eduard Verkadelaan 85,
2548 ZE Den Haag.

Er zijn nog een paar leden, die hun contributie over het 2e halfjaar 2007 nog niet hebben voldaan (Senioren Euro 70,– en Jeugd Euro 57,50).

Gaarne ontvang ik deze bedragen liefst op zeer korte termijn.

Remco Vastenburg, de penningmeester van Steeeds Hoger/TSB