Auteursarchief: Ben Spaans

Jeugd HTTV-070 team 3 kampioen.

Vandaag 20 april 2019 kon het zomaar gebeuren, Marijn, Jimmen en Tom konden hun team kampioen maken. Arjan en Nilan waren er vandaag niet bij, maar hebben ook hun partijtjes bijgedragen aan dit kampioenschap. Nilan 14 van de 18 gewonnen en Arjan 12 van de 18

Marijn opende de wedstrijd tegen Daan van Smash. De eerste set was de concentratie er nog niet, maar de volgende 3 wist hij alle te pakken. De derde werd wel erg spannend, De (moeilijke) service van Marijn bij de stand 10 – 10 mislukte 3 keer en dan toch nog met 15 – 13 winnen.

1 – 0

Als tweede kwam Jimmen achter de tafel tegen Lucas. Hard openen en daarna geplaatst afmaken met de backhand of mooi spinnen met de forehand. Eitje!

2 – 0

Tom had ik nog nooit zien spelen, maar ook hij liet zich van zijn beste kant zien tegen Konstantine. Heel knap hoe een achterstand van 0 – 2, alsnog in 3 – 2 winst werd omgezet. Maar denk aan die vrije hand Tom!!!

3 – 0

De dubbel, Marijn en Tom begonnen goed maar moesten de winst toch aan Smash laten. Bij Marijn gingen de zenuwen nu toch wel een beetje meespelen.

3 – 1

Jimmen hield het hoofd koel en zijn spinslagen werden met de minuut beter.

4 – 1

In zijn 2de wedstrijd haalde Marijn alles uit de kast. Helaas ging met 2 – 3 de winst toch aan hem voorbij.

4 – 2

Tom wist gelukkig zijn 2de partij wel in winst om te zetten. Dus nog 2 punten te gaan.

5 – 2

Jimmen weer achter de tafel. Weer in 3’en.

6 – 2

Aan Tom de kans om de 7de punt te maken en dus kampioen te worden. Het leek kat in het bakkie na 2 – 0, maar Daan kwam mooi terug. Bij de stand 2 – 2 moest Tom alles uit lijf en batje halen en 11 – 8 was het resultaat.

7 – 3 KAMPIOEN

De laatste partij van Marijn was een formaliteit. Gelukkig maar, want Marijn was zo blij dat hij niet echt meer aan spelen toekwam en vooral stond te genieten van het verdiend behaalde kampioenschap.

ALLE 5 VAN HARTE GEFELICITEERD.

Alle ouders bedankt voor de positieve ondersteuning

verslag ALV 2018

Verslag Algemene ledenvergadering HTTV-070 26 09 2018

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen

3. Verslag ALV 27092017 (reeds in jullie bezit)

4. Jaarverslagen
1. bestuur
1. algemeen (zie toe te zenden bijlage)
2. voortgang nieuwe locatie (zie toe te zenden bijlage)
2. wedstrijdsecretariaat (zie de voortreffelijke verslagen van afgelopen jaar van Albert, al gestuurd aan alle leden))
3. financieel verslag en verslag kascommissie (+ verkiezing kascommissie)
1. Contributieverhoging voor september 2019
2. Voorstel m.b.t. betalingsdiscipline contributie
3. Begroting sept 2018 t/m sept 2019 (zie toe te zenden of al gezonden bijlage)

5. Rooster van aftreden en bestuurssamenstelling. (zie toe te zenden bijlagen)
Verkiezing voorzitter en secretaris + nieuwe bestuursleden PR/marketing en jeugdzaken
6. Commissies
1. barcommissie
2. verslag jeugdcommissie
7. Special Olympics, evenement in 2019 en de Spelen in 20120 Er zijn hiervoor vele vrijwilligers nodig, gaarne je aanmelden
8. Rondvraag
9. Sluiting

2. Volgens Ronald zou HTTV-070 niet voldoen aan de nieuwe privacy regels. Ben heeft het protocol van de NTTB geheel doorlopen en een paar aanpassingen gedaan. Mocht er nog aanpassing nodig zijn, dan kan dat natuurlijk altijd aangepast worden. Het gaat Ronald vooral om het feit dat Quirijn geen wedstrijdsecretaris meer is, maar nog wel in het NAS staat en dus uitslagen kan invullen. Ook anderen maken gebruik van zijn inloggegevens.
(NB het gaat bij de NVG vooral om de verwerking van data van personen en niet om het invoeren van wedstrijduitslagen B.S.)

3. verslag alv 2017 wordt goedgekeurd

4.2 stand van zaken nieuwe zaal
Voor het bestuur weegt de nieuwe zaal zeer zwaar. Er is de afgelopen jaren zeer veel werk ingestoken. Ook het bestuur zou wel in de huidige zaal willen blijven, maar de zeer uitgebreide scan van de gemeente heeft aangetoond dat dit in feite onbetaalbaar is. Pingwins is afgehaakt voor de nieuwe zaal, blijven dus SETT en wij over. Toestemming tot bouwen is wel nodig van de welstandscommissie. Locatie gemeentelijk sportterrein van Haag atletiek.
Bij een offerte voor schilderen van het huidige gebouw is door het schildersbedrijf betonrot geconstateerd in de gevel.
Stookkosten zijn erg hoog. 5 jaar geleden heeft voor het laatst een onderhoudsbeurt van de ketel plaatsgevonden.
Een C- locatie biedt minder ruimte dan de zaal die we nu hebben. Het bestuur is zich dat wel bewust, maar met wat creatieve oplossingen moet er genoeg ruimte zijn voor alle belanghebbenden (SETT, TTSD en HTTV-070)
66% subsidie gemeente is mogelijk. Ook bij het rijk is er per 010119 een pot van 80.000000.
Er kan geparkeerd worden bij de sportvelden.

Dit is de koers van het bestuur, uitgebreide beschreven in het stuk van Henk.

4.3 Financieel verslag: de voorraad kleding voor de jeugd is er niet meer. De voorraad wordt afgeschreven.
Er zijn verschillende leden met contributieachterstand. Vooral bij de jeugd. Rob doet herinneringen persoonlijk bij de ouders en senioren in de bus. Gedacht wordt aan royement bij oplopende contributieachterstand
Boetes bij competitie waren 105 euro, volgens Albert. Rob kijkt dit na. Moet toch veel minder kunnen.
Quirijn merkt op dat de kantine uitgaven met 1000 euro zijn gestegen, maar de opbrengst slechts 100 euro meer is. Volgens Rob is er veel te weinig betalingsdiscipline. Het bestuur zal gaan werken aan een plan om de bezetting van de bar te regelen. Verhoging prijzen zou ook kunnen. BTW wordt sowieso per 010119 verhoogd naar 9%.
Contributie verhoging van 10 euro voor alle leden wordt goedgekeurd.

De kascommissie verleent aan de vergadering decharge.

Ronald geeft toelichting op zijn 11 puntenplan. Hugo benadrukt het voordeel om eigenaar van de huidige zaal te zijn en geen hypotheekschuld te hebben.

5. Bestuursverkiezing
Na een stevige discussie tussen de kandidaten voor het voorzitterschap wordt er gestemd.
Met 40 stemmen voor, 2 onthouding en 26 tegen wordt Aad herkozen.
De voorzitter gaat ervan uit dat daarmee de verkiezing van de secretaris niet meer nodig is, omdat dat dezelfde verhouding zal opleveren.
Zowel Menno als Duurt worden door de vergadering tot lid van het bestuur gekozen.

6. commissies
Het idee van een vaste barman/vrouw moet worden uitgewerkt, daarna ook het idee van de pinbetalingen.
Jeugdcommissie is niet bij elkaar geweest. Duurt zal er achter aan gaan.
Special Olympics komt eraan in 2020, er komt nog meer informatie over. Het gaat om verstandelijk gehandicapten. Er komt nog een schrijven over.
Robin zou het leuk vinden zich voor de jeugd te gaan inzetten.

ALV 2018

We nodigen de leden met klem uit voor de Algemene Ledenvergadering van 26 september. Naast de gebruikelijke onderdelen zullen er ook verkiezingen plaats vinden voor de functies van voorzitter en secretaris en het bestuur wordt uitgebreid met twee nieuwe leden. Denk en beslis mee over de toekomst van de vereniging.

aanvang : 20.00 uur

plaats : Zuidlarenstraat

Agenda Algemene ledenvergadering HTTV-070 26 09 2018

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 27092017 (reeds in jullie bezit)
 4. Jaarverslagen
  1. bestuur
   1. algemeen (zie toe te zenden bijlage)
   2. voortgang nieuwe lokatie (zie toe te zenden bijlage)
  2. wedstrijdsecretariaat (zie de voortreffelijke verslagen van afgelopen jaar van Albert, al gestuurd aan alle leden))
  3. financieel verslag en verslag kascommissie (+ verkiezing kascommissie)
   1. Contributieverhoging voor september 2019
   2. Voorstel m.b.t. betalingsdiscipline contributie
   3. Begroting sept 2018 t/m sept 2019 (zie toe te zenden of al gezonden bijlage)
 1. Rooster van aftreden en bestuurssamenstelling. (zie toe te zenden bijlagen)

  Verkiezing voorzitter en secretaris + nieuwe bestuursleden PR/marketing en jeugdzaken

 2. Commissies
  1. barcommissie
  2. verslag jeugdcommissie
 3. Special Olympics, evenement in 2019 en de Spelen in 20120 Er zijn hiervoor vele vrijwilligers nodig, gaarne je aanmelden
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

ALV 2018

We nodigen de leden met klem uit voor de Algemene Ledenvergadering van 26 september. Naast de gebruikelijke onderdelen zullen er ook verkiezingen plaats vinden voor de functies van voorzitter en secretaris en het bestuur wordt uitgebreid met twee nieuwe leden. Denk en beslis mee over de toekomst van de vereniging.

aanvang : 20.00 uur

plaats : Zuidlarenstraat

Agenda Algemene ledenvergadering HTTV-070 26 09 2018

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 27092017 (reeds in jullie bezit)
 4. Jaarverslagen
  1. bestuur
   1. algemeen (zie toe te zenden bijlage)
   2. voortgang nieuwe lokatie (zie toe te zenden bijlage)
  2. wedstrijdsecretariaat (zie de voortreffelijke verslagen van afgelopen jaar van Albert, al gestuurd aan alle leden))
  3. financieel verslag en verslag kascommissie (+ verkiezing kascommissie)
   1. Contributieverhoging voor september 2019
   2. Voorstel m.b.t. betalingsdiscipline contributie
   3. Begroting sept 2018 t/m sept 2019 (zie toe te zenden of al gezonden bijlage)
 1. Rooster van aftreden en bestuurssamenstelling. (zie toe te zenden bijlagen)Verkiezing voorzitter en secretaris + nieuwe bestuursleden PR/marketing en jeugdzaken
 2. Commissies
  1. barcommissie
  2. verslag jeugdcommissie
 3. Special Olympics, evenement in 2019 en de Spelen in 20120 Er zijn hiervoor vele vrijwilligers nodig, gaarne je aanmelden
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

VOLVO oceanrace uitnodiging

BRENG EEN BEZOEK AAN DE FINISH VAN DE VOLVO OCEAN RACE!
De Volvo Ocean Race is de langste en zwaarste zeilrace ter wereld. In juni 2018
eindigt deze legendarische race voor het eerst in de historie in Nederland. Van 24 juni
tot en met 1 juli staat de haven van Scheveningen volledig in het teken van zeilen en
watersport. Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid een bezoek te brengen aan dit
unieke evenement!
Er zijn tal van watersportactiviteiten en wedstrijden en er is volop entertainment. De aankomst van de boten belooft voor de zeilers en de tienduizenden toeschouwers een onvergetelijk sportmoment te worden. Het sportstrand van Scheveningen en de havens veranderen in een uitgestrekte Race Village. Hier is van alles te beleven en te zien voor jong en oud. Een kleine impressie en meer informatie over dit evenement vindt u op: www.volvoceanracedenhaag.nl.
Haagse participatie
Tijdens de Volvo Ocean Race geven wij zoveel mogelijk Hagenaars de kans om een bezoek te brengen aan de Race Village. Juist voor verenigingen is het fantastisch om in aanraking te komen met zo’n groot evenement. Daarom bieden wij uw vereniging de kans om deel uit te maken van dit bijzondere Haagse evenement. Van maandag 25 t/m donderdag 28 juni zijn alle Haagse sportverenigingen daarom van harte welkom om een uniek kijkje te nemen in de Race Village. Zo ook uw vereniging! Het programma start dagelijks om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur.
Een bezoekje aan de Race Village is informatief, leuk en sportief en bevat onder andere de volgende onderdelen:
– Welkomstwoord door iemand van de Volvo Ocean Race organisatie
– Bekijken van een bijzondere Volvo Ocean Race film
– Bekijken van de dwarsdoorsnede van de Volvo Ocean Race boot
– Bezoekje aan de marine boten
– Deelname aan verschillende sportieve activiteiten zoals clinics zeilen, beachvolleybal en golf
Vervoer
Er zijn verschillende manieren om de Race Village te bereiken. We adviseren om zoveel mogelijk met het Openbaar Vervoer of met de fiets richting Scheveningen te komen.
Praktische informatie
U kunt dit evenement kosteloos bezoeken en het is mogelijk om uw eigen lunchpakket mee te nemen en te nuttigen op het terrein.
Aanmelden
Bent u enthousiast geworden en wilt u uw organisatie aanmelden? Mail dan nu naar: doris.vanderplas@denhaag.nl. Ook voor meer informatie en vragen kunt u bij haar terecht.
Heel graag tot ziens in de Race Village van de Volvo Ocean Race!
Projectteam Finish Volvo Ocean Race Den Haag

Privacy policy en NAS

Onderstaand bericht ontvingen wij van de NTTB.

Geachte (wedstrijd)secretarissen en competitieleiders,

Binnenkort is het weer tijd om de teamindelingen in te voeren in NAS. In het kader van de nieuwe Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt, zijn wij genoodzaakt een aantal aanpassingen in NAS door te voeren. Om dit soepel en vlekkeloos te laten verlopen hebben wij uit voorzorg de functie ‘Teamindeling indienen’ tijdelijk geblokkeerd. Dit houdt in dat u wel de teams kunt invoeren, maar nog niet definitief kunt indienen. Zodra wij de aanpassingen in NAS hebben aangebracht zullen wij deze optie weer deblokkeren.

Eén van de aanpassingen zal zijn dat u bij het definitief indienen van de teams dient aan te geven dat u namens de leden toestemming geeft om hun gegevens te mogen gebruiken en publiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tonen van de persoonlijke resultaten in de openbare competitiemodule van NAS. Zonder toestemming van de leden is dat vanaf 25 mei 2018 niet meer toegestaan. Uiteraard dient u als vereniging ook al uw leden te informeren.

U ontvangt zo spoedig mogelijk meer informatie hierover van ons.

Meer informatie over de gevolgen van de AVG kunt u op https://www.nttb.nl/vereniging/bestuur/regelgeving/privacywetgeving vinden.

Ik vertrouw erop u hiermee (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

NB Gisteravond schijnt er bij Radar op de tv e.e.a. aan de orde te zijn geweest over sportverenigingen die hun gegevens doorverkopen. Ter geruststelling wij doen dat niet!

DHC licentie toernooi

Van HTTV-070 zijn er 2 deelnemers geweest bij het 4e DHC licentie toernooi en beiden deden het keurig.

Hugo wist, nadat hij in de groep zelfs van spelers met een G-licentie had gewonnen, de 2de plaats te veroveren in zijn klasse en hij kreeg hiervoor een beker.

Mede omdat C. Wolff van Pingwins na een ruzie met een speler van DHC de zaal had verlaten mocht ik als 2de van de groep door. In het vervolg wist ik alle partijen in de kruisfinale te winnen, dus ook het finale van P. Wolters (Het Centrum). Dus, ook ik mocht met een beker voor de F-licentie naar huis.

Met groet,

Andreas

Volgend jaar met meer mensen gaan?
Ben

Resultaten senioren najaarscompetitie 2017

Regulier

Team 1 (Charlie,Micha,Ljubco) zijn na een redelijk begin helaas toch gedegradeerd uit de 3e divisie,(
maar ik verwacht zeker dat zij de weg omhoog (dus promotie in de Hoofdklasse) zullen inslaan.

Team 2 (Dylan,Pieter, Pepijn, Sander, Chantal,Sjoerd) hebben zich boven verwachting gehandhaafd in de Hoofdklasse en ik wil daarbij vermelden
dat wij daar als club best trots op mogen zijn, zij trainen heel erg hard onder Ronald en je ziet elke week verbetering in hun spel,
verder zou ik zeggen op naar de 3e divisie.

Team 3 (Ton,Ron,Stephen,Arthur) zijn zoals verwacht kampioen geworden in de 2e klasse, (gefeliciteerd) dus succes in de 1e klasse.
En nu niet zoals in Volendam waar de boot heen en terug word gecopieerd.

Team 4 (Hans,Lam, Reggie, Basel,Albert) heeft na een moeilijke start zich toch gehandhaafd in de 2e klasse.
Met onze nieuwe samenstelling gaan we de tweede helft van de competitie proberen om mee te doen om het kampioenschap.

Team 5 (Ben,Patric,Aad) zijn met overmacht kampioen geworden in de 5e klasse (gefeliciteerd) en met een doorgevoerde team wijziging
(Andreas ) moeten zij nu ook mee kunnen doen om het kampioenschap in de 4e klasse. (zeker handhaving)

Team 6 (Bert,Luc,Ron,Andreas)hebben zich met gemak gehandhaafd in de 5e klasse, maar ik hoop met Ali als vervanger voor Andreas
dat zij zich in de tweede helft kunnen meten met hun tegenstanders om de bovenste plaatsen.

Team 7 (Quirijn,Ali,Hans,Chris) geldt het zelfde verhaal als team 6 alleen met het verschil dat Ali is opgeschoven naar team 6
Ik verwacht van jullie in de tweede helft van de competitie zeker voor handhaving.

DUO Competitie

Team 1 (Menno,Duurt,Michel,Ruud) hebben zich uitstekend geweerd in de 3e klasse want zij waren in de vorige competitie gedegradeerd.
Je kan zien dat er progressie is geboekt en dat zij in de voorjaars competitie 2018 gaan proberen om kampioen te worden.

Team 2 (Henk,Anton,Andreas zijn in de 4e klasse niet in de problemen gekomen en zullen zich in de voorjaars competitie 2018
zich zeker sterk maken om te strijden voor promotie (helaas zonder Andreas).

Team 3 (Fajar,Ed) zijn met vol overtuiging gepromoveerd naar de 3e klasse (gefeliciteerd) en ik zou zeggen op naar de 2e klasse

Team 4 (Jolanda,Rob) dit team is door vele inval beurten van diverse spelers helaas gedegradeerd uit de 4e klasse
maar niet bij de pakken neer zitten want ik heb voor jullie 4e klasse aangevraagd voor de voorjaars competitie 2018
hoop dat de bond er mee akkoord gaat.

Team 5 (Hans,Ruud,Hugo,Cock) zijn na een moeilijke periode met de samen stelling van wedstrijden spelen (wie wel wie niet)
en het plotseling wegvallen van Cock i.v.m. een hart operatie (heb vernomen dat de operatie goed is verlopen)
en dat hij zo snel mogelijk weer te zien is op de vereniging en dat Ruud Gram zijn plaats met faire heeft over genomen
ik zou zeggen dat het wel tijd word voor promotie naar de 5e klasse

Vrgr
Albert de Jong