Historisch bericht toegevoegd

Onder de volgende link Historische berichten is een nieuw historisch bericht toegevoegd. Het gaat over het Steeds Hooger toernooi van januari 1957, precies vijftig jaar geleden. Het bericht is toegeleverd door Frans de Grood. Veel leesplezier. André