Categoriearchief: Nieuws

Jeugd HTTV-070 team 3 kampioen.

Vandaag 20 april 2019 kon het zomaar gebeuren, Marijn, Jimmen en Tom konden hun team kampioen maken. Arjan en Nilan waren er vandaag niet bij, maar hebben ook hun partijtjes bijgedragen aan dit kampioenschap. Nilan 14 van de 18 gewonnen en Arjan 12 van de 18

Marijn opende de wedstrijd tegen Daan van Smash. De eerste set was de concentratie er nog niet, maar de volgende 3 wist hij alle te pakken. De derde werd wel erg spannend, De (moeilijke) service van Marijn bij de stand 10 – 10 mislukte 3 keer en dan toch nog met 15 – 13 winnen.

1 – 0

Als tweede kwam Jimmen achter de tafel tegen Lucas. Hard openen en daarna geplaatst afmaken met de backhand of mooi spinnen met de forehand. Eitje!

2 – 0

Tom had ik nog nooit zien spelen, maar ook hij liet zich van zijn beste kant zien tegen Konstantine. Heel knap hoe een achterstand van 0 – 2, alsnog in 3 – 2 winst werd omgezet. Maar denk aan die vrije hand Tom!!!

3 – 0

De dubbel, Marijn en Tom begonnen goed maar moesten de winst toch aan Smash laten. Bij Marijn gingen de zenuwen nu toch wel een beetje meespelen.

3 – 1

Jimmen hield het hoofd koel en zijn spinslagen werden met de minuut beter.

4 – 1

In zijn 2de wedstrijd haalde Marijn alles uit de kast. Helaas ging met 2 – 3 de winst toch aan hem voorbij.

4 – 2

Tom wist gelukkig zijn 2de partij wel in winst om te zetten. Dus nog 2 punten te gaan.

5 – 2

Jimmen weer achter de tafel. Weer in 3’en.

6 – 2

Aan Tom de kans om de 7de punt te maken en dus kampioen te worden. Het leek kat in het bakkie na 2 – 0, maar Daan kwam mooi terug. Bij de stand 2 – 2 moest Tom alles uit lijf en batje halen en 11 – 8 was het resultaat.

7 – 3 KAMPIOEN

De laatste partij van Marijn was een formaliteit. Gelukkig maar, want Marijn was zo blij dat hij niet echt meer aan spelen toekwam en vooral stond te genieten van het verdiend behaalde kampioenschap.

ALLE 5 VAN HARTE GEFELICITEERD.

Alle ouders bedankt voor de positieve ondersteuning

verslag ALV 2018

Verslag Algemene ledenvergadering HTTV-070 26 09 2018

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen

3. Verslag ALV 27092017 (reeds in jullie bezit)

4. Jaarverslagen
1. bestuur
1. algemeen (zie toe te zenden bijlage)
2. voortgang nieuwe locatie (zie toe te zenden bijlage)
2. wedstrijdsecretariaat (zie de voortreffelijke verslagen van afgelopen jaar van Albert, al gestuurd aan alle leden))
3. financieel verslag en verslag kascommissie (+ verkiezing kascommissie)
1. Contributieverhoging voor september 2019
2. Voorstel m.b.t. betalingsdiscipline contributie
3. Begroting sept 2018 t/m sept 2019 (zie toe te zenden of al gezonden bijlage)

5. Rooster van aftreden en bestuurssamenstelling. (zie toe te zenden bijlagen)
Verkiezing voorzitter en secretaris + nieuwe bestuursleden PR/marketing en jeugdzaken
6. Commissies
1. barcommissie
2. verslag jeugdcommissie
7. Special Olympics, evenement in 2019 en de Spelen in 20120 Er zijn hiervoor vele vrijwilligers nodig, gaarne je aanmelden
8. Rondvraag
9. Sluiting

2. Volgens Ronald zou HTTV-070 niet voldoen aan de nieuwe privacy regels. Ben heeft het protocol van de NTTB geheel doorlopen en een paar aanpassingen gedaan. Mocht er nog aanpassing nodig zijn, dan kan dat natuurlijk altijd aangepast worden. Het gaat Ronald vooral om het feit dat Quirijn geen wedstrijdsecretaris meer is, maar nog wel in het NAS staat en dus uitslagen kan invullen. Ook anderen maken gebruik van zijn inloggegevens.
(NB het gaat bij de NVG vooral om de verwerking van data van personen en niet om het invoeren van wedstrijduitslagen B.S.)

3. verslag alv 2017 wordt goedgekeurd

4.2 stand van zaken nieuwe zaal
Voor het bestuur weegt de nieuwe zaal zeer zwaar. Er is de afgelopen jaren zeer veel werk ingestoken. Ook het bestuur zou wel in de huidige zaal willen blijven, maar de zeer uitgebreide scan van de gemeente heeft aangetoond dat dit in feite onbetaalbaar is. Pingwins is afgehaakt voor de nieuwe zaal, blijven dus SETT en wij over. Toestemming tot bouwen is wel nodig van de welstandscommissie. Locatie gemeentelijk sportterrein van Haag atletiek.
Bij een offerte voor schilderen van het huidige gebouw is door het schildersbedrijf betonrot geconstateerd in de gevel.
Stookkosten zijn erg hoog. 5 jaar geleden heeft voor het laatst een onderhoudsbeurt van de ketel plaatsgevonden.
Een C- locatie biedt minder ruimte dan de zaal die we nu hebben. Het bestuur is zich dat wel bewust, maar met wat creatieve oplossingen moet er genoeg ruimte zijn voor alle belanghebbenden (SETT, TTSD en HTTV-070)
66% subsidie gemeente is mogelijk. Ook bij het rijk is er per 010119 een pot van 80.000000.
Er kan geparkeerd worden bij de sportvelden.

Dit is de koers van het bestuur, uitgebreide beschreven in het stuk van Henk.

4.3 Financieel verslag: de voorraad kleding voor de jeugd is er niet meer. De voorraad wordt afgeschreven.
Er zijn verschillende leden met contributieachterstand. Vooral bij de jeugd. Rob doet herinneringen persoonlijk bij de ouders en senioren in de bus. Gedacht wordt aan royement bij oplopende contributieachterstand
Boetes bij competitie waren 105 euro, volgens Albert. Rob kijkt dit na. Moet toch veel minder kunnen.
Quirijn merkt op dat de kantine uitgaven met 1000 euro zijn gestegen, maar de opbrengst slechts 100 euro meer is. Volgens Rob is er veel te weinig betalingsdiscipline. Het bestuur zal gaan werken aan een plan om de bezetting van de bar te regelen. Verhoging prijzen zou ook kunnen. BTW wordt sowieso per 010119 verhoogd naar 9%.
Contributie verhoging van 10 euro voor alle leden wordt goedgekeurd.

De kascommissie verleent aan de vergadering decharge.

Ronald geeft toelichting op zijn 11 puntenplan. Hugo benadrukt het voordeel om eigenaar van de huidige zaal te zijn en geen hypotheekschuld te hebben.

5. Bestuursverkiezing
Na een stevige discussie tussen de kandidaten voor het voorzitterschap wordt er gestemd.
Met 40 stemmen voor, 2 onthouding en 26 tegen wordt Aad herkozen.
De voorzitter gaat ervan uit dat daarmee de verkiezing van de secretaris niet meer nodig is, omdat dat dezelfde verhouding zal opleveren.
Zowel Menno als Duurt worden door de vergadering tot lid van het bestuur gekozen.

6. commissies
Het idee van een vaste barman/vrouw moet worden uitgewerkt, daarna ook het idee van de pinbetalingen.
Jeugdcommissie is niet bij elkaar geweest. Duurt zal er achter aan gaan.
Special Olympics komt eraan in 2020, er komt nog meer informatie over. Het gaat om verstandelijk gehandicapten. Er komt nog een schrijven over.
Robin zou het leuk vinden zich voor de jeugd te gaan inzetten.

Meerkampen 1e voorronde

In Gouda werden de eerste voorrondes gespeeld voor de meerkampen
Tej en David gingen daar met volle moed naar toe

Tej heeft wel goed gespeeld, alleen wist zich niet te plaatsen voor de 2e ronde
David lukte dat wel, en hoe
In zijn 1e wedstrijd maakt hij 17 punten op rij( in de laatste 2 games ) en in zijn tweede wedstrijd begon hij met 15 punten op rij ( in ze eerste 2 games )

In de tweede ronde gaat ook Oliver van start.

competitie 2e ronde

Er werden dit weekend goede resultaten behaald bij de jeugd

Zo wist het eerste jeugd team het verlies tegen SKF vorige week, recht te zetten door red stars met 7 -3 te verslaan.
Hiermee doet het team weer mee om plek 4

het tweede team lijkt zijn draai in de 3e klasse te hebben gevonden
want Sherat won er gewoon 3, Tej wist 2 keer te winnen, alleen Shai moet nog even wennen aan het nivo

ons vierde team ging naar togb en wist daar met 5 punten weer naar huis te gaan

ALV 2018

We nodigen de leden met klem uit voor de Algemene Ledenvergadering van 26 september. Naast de gebruikelijke onderdelen zullen er ook verkiezingen plaats vinden voor de functies van voorzitter en secretaris en het bestuur wordt uitgebreid met twee nieuwe leden. Denk en beslis mee over de toekomst van de vereniging.

aanvang : 20.00 uur

plaats : Zuidlarenstraat

Agenda Algemene ledenvergadering HTTV-070 26 09 2018

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 27092017 (reeds in jullie bezit)
 4. Jaarverslagen
  1. bestuur
   1. algemeen (zie toe te zenden bijlage)
   2. voortgang nieuwe lokatie (zie toe te zenden bijlage)
  2. wedstrijdsecretariaat (zie de voortreffelijke verslagen van afgelopen jaar van Albert, al gestuurd aan alle leden))
  3. financieel verslag en verslag kascommissie (+ verkiezing kascommissie)
   1. Contributieverhoging voor september 2019
   2. Voorstel m.b.t. betalingsdiscipline contributie
   3. Begroting sept 2018 t/m sept 2019 (zie toe te zenden of al gezonden bijlage)
 1. Rooster van aftreden en bestuurssamenstelling. (zie toe te zenden bijlagen)

  Verkiezing voorzitter en secretaris + nieuwe bestuursleden PR/marketing en jeugdzaken

 2. Commissies
  1. barcommissie
  2. verslag jeugdcommissie
 3. Special Olympics, evenement in 2019 en de Spelen in 20120 Er zijn hiervoor vele vrijwilligers nodig, gaarne je aanmelden
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

competitie 1e ronde

IMG_20180908_111159

Onder toeziend oog van een aantal ouders, maakte diverse spelers afgelopen zaterdag hun debuut voor HTTV-070 in de competitie.
Het team wist een aantal punten te pakken, maar wat belangrijker was ze hebben goed hun best gedaan en leuk gespeeld

Uitslagen
SKF – Team 1 8 – 2
Taveba – Team 2 7 – 3
Team 4 – VVV 4 – 6

ALV 2018

We nodigen de leden met klem uit voor de Algemene Ledenvergadering van 26 september. Naast de gebruikelijke onderdelen zullen er ook verkiezingen plaats vinden voor de functies van voorzitter en secretaris en het bestuur wordt uitgebreid met twee nieuwe leden. Denk en beslis mee over de toekomst van de vereniging.

aanvang : 20.00 uur

plaats : Zuidlarenstraat

Agenda Algemene ledenvergadering HTTV-070 26 09 2018

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 27092017 (reeds in jullie bezit)
 4. Jaarverslagen
  1. bestuur
   1. algemeen (zie toe te zenden bijlage)
   2. voortgang nieuwe lokatie (zie toe te zenden bijlage)
  2. wedstrijdsecretariaat (zie de voortreffelijke verslagen van afgelopen jaar van Albert, al gestuurd aan alle leden))
  3. financieel verslag en verslag kascommissie (+ verkiezing kascommissie)
   1. Contributieverhoging voor september 2019
   2. Voorstel m.b.t. betalingsdiscipline contributie
   3. Begroting sept 2018 t/m sept 2019 (zie toe te zenden of al gezonden bijlage)
 1. Rooster van aftreden en bestuurssamenstelling. (zie toe te zenden bijlagen)Verkiezing voorzitter en secretaris + nieuwe bestuursleden PR/marketing en jeugdzaken
 2. Commissies
  1. barcommissie
  2. verslag jeugdcommissie
 3. Special Olympics, evenement in 2019 en de Spelen in 20120 Er zijn hiervoor vele vrijwilligers nodig, gaarne je aanmelden
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

vrienden match tegen Zoersel

Op 30 juni gingen we naar Zoersel
Om daar tegen onze vrienden uit Belgie te spelen
We kwamen maar met 5 spelers dus er moest nog wat geregeld worden
Het was weer zeer gezellig, alleen konden we deze keer niet winnen

Volgend jaar komen ze weer naar Den Haag, en dan gaan we er weer een leuke dag van maken
En stiekem toch weer proberen te winnen van ze

Meerkamp finale

IMG_20180610_172751IMG_20180610_171536IMG_20180610_172005

Op 9 en 10 juni stonden de beste 12 spelers van Nederland tegenover elkaar in de meerkamp finale
Bij de meisjes junioren deed Dobrila mee, zij werd 8e
Bij de meisjes kadetten deed Charlotte mee, zij werd 9e

En bij de jongens Pupillen deed Remi mee en hij werd 1e !!